Home » Språkporten Bas by Monika Åström
Språkporten Bas Monika Åström

Språkporten Bas

Monika Åström

Published 2011
ISBN :
Paperback
224 pages
Enter the sum

 About the Book 

Språkporten Bas är byggd utifrån samma principer som populära Språkporten, men med lättare texter. I den digitala delen finns hela boken inläst, med textföljning. Här finns även omfattande möjligheter att fortsätta träna ordkunskap, hörförståelse,MoreSpråkporten Bas är byggd utifrån samma principer som populära Språkporten, men med lättare texter. I den digitala delen finns hela boken inläst, med textföljning. Här finns även omfattande möjligheter att fortsätta träna ordkunskap, hörförståelse, ordbildning och grammatik. Förutom bokens alla ord kan man arbeta vidare i ett extra ordträningsprogram – Öva främmande ord. Här tränas 840 vanligt förekommande främmande ord!Bokens texter är tematiskt ordnade kring ämnen som intresserar och skapar debatt och diskussions- och skrivuppgifter finns till varje tema. I anslutning till alla texter finns utförliga ordlistor. Ordbildning, fraser och grammatik tränas utifrån exempel hämtade ur texterna.Språkporten Bas täcker ämnesplanen i Svenska som andraspråk för yrkesprogrammen och riktar sig till elever på ungdomsgymnasiet, SAS G komvux, bildningsförbundens kurser samt högskolans kurser. Språkporten Bas motsvarar B2 på den europeiska språkskalan, CEFR.