Home » ذره ای ایمان داشته باش by Mitch Albom
ذره ای ایمان داشته باش Mitch Albom

ذره ای ایمان داشته باش

Mitch Albom

Published
ISBN :
Paperback
248 pages
Enter the sum

 About the Book 

در کتاب حاضر، همان طور که از نامش بر می آید، به موضوع ایمان پرداخته و مسائلی مورد نقد قرار داده شده است، مسائلی از قبیل خدا، گذشت، تردید نسبت به وجود خدا، و اهمیت داشتن ایمان در بحران های زندگی.این کتاب، داستانی است درباره هدف زندگی؛ درباره از دستMoreدر کتاب حاضر، همان طور که از نامش بر می آید، به موضوع ایمان پرداخته و مسائلی مورد نقد قرار داده شده است، مسائلی از قبیل خدا، گذشت، تردید نسبت به وجود خدا، و اهمیت داشتن ایمان در بحران های زندگی.این کتاب، داستانی است درباره هدف زندگی؛ درباره از دست دادن ایمان و یافتن مجدد آن؛ درباره بارقه ی ایمان به خدا در وجود تمام انسان ها با هر نوع و نژاد...